måndag 28 december 2009

Huset

Här kommer en beskrivning på hur huset är tänkt att byggas och vilka krav som ligger till grund för materialval och konstruktion.

Utformning - en del av huset kommer att vara en gammal timmerstomme som isoleras med en miljövänlig isolering (ekofiber, träfiberisolering). Här inryms kök, vardagsrum och sovrum. Den andra delen kommer att byggas i Leca block som putsas med kalkputs på in och utsidan (badrum och tvättstuga och teknikrum).

Vi har tänkt att det ska gå att ha enklare djurhållning med smådjur (kaniner, hönor, ev får). Det ska finnas ett uthus med plats för förråd och djur. Det ska gå att odla en del av hushållets behov av föda och en fruktträdslund vill jag ha.Huset ska byggas på ett miljövänligt sätt, byggmaterialen ska inte vara skadliga för naturen, ej hälsofarliga och ge en god arbetsmiljö när man bygger. Minimera användningen av byggmaterial som är energikrävande att tillverka. Välja lokala material om möjligt, så långa transporter undviks och en del återvunnet material t ex dörrar, takpannor kommer att användas. Jag har redan börjat samla på mig lite saker t ex en jättefin glasveranda, gamla dubbeldörrar (3 st), badkar mm. Huset ska ha en låg driftskostnad, vara billigt att uppföra och vara energisnålt. Ett sunt hus som andas och är välisolerat.


Uppvärmningskälla, en vattenmantlad massugn


Isolering

Ekologiska byggmaterial

Vattentäckt kommer att delas med grannen, enskilt avlopp (Aquatron anläggning http://www.aquatron.se/ ) kommer att användas.Solfångare - en självklarhet, solceller om man får råd.

Tomten


Här är lite bilder och beskrivning av tomten. Tomten är ca 2500 m2, den är relativt platt, sluttar lite lätt i bakkant mot öster och hjorthagen. Marken är torr med berg och hårt packad morän dvs perfekt att bygga på.
Grannar åt öster!

Situationsplan, ungefär så här har jag tänkt att placera huset.Tomten sett från vägen, vänster hörn, på sommaren.Rakt framifrån, från vägen mot hjorthagen sett.Tomten sett från vänster sida, på hösten.

söndag 20 december 2009

Just nu väntar vi på beslut från kommunen om ett förhandsbesked på tomten jag har hittat. Vi har väntat och väntat och väntat.... snart i sju månader. Man kan verkligen säga att kommunens kvanar mala sakta... Jag håller även ögonen öppna efter en timmerstomme och undersöker olika lösningar till husbygget.

lördag 19 december 2009

Forts. förberedelser inför byggstart

Den tredje kursen jag gått under hösten är Arkitektur 5 hp vid Högskolan Dalarna.
Läraren under kursen tyckte att jag skulle fortsätta att läsa en kurs till: Byggprojekt småhus 10 hp, som han trodde skulle ge mig mer, så jag fick ju söka den också:) Så nu läser jag den också och den ska sluta med en färdig bygglovhandling med ritningar och teknisk beskrivning, vilket kommer att hjälpa mig mycket och jag får proffesionell hjälp av lärarna på högskolan. Kursen slutar i mitten av mars 2010, just nu håller jag på med ritningarna på huset. Föreläsningarna som varit i kursen är repetition av kursen i Stjärnsund, så dom har inte gett så mycket ny kunskap. Men nu efter jul är det mer inriktat mot våra projekt. Ser fram emot det.

Förberedelser inför byggstart

Under hösten har jag gått tre kurser för att öka min kunskap om byggande och ekologiskt förhållningssätt. Kurserna jag läst har varit Djurhållning i ekologiskt lantbruk 7.5 hp på SLU i Uppsala, den kursen var mycket bra, vi fick roliga, intressanta och tankeväckande uppgifter och kunskaper. Bla har vi gått igenom lantbrukets olika djur, foderodling, markanvändning, vad som är effektiv produktion, marknad, produktkvalitet, framtiden , ekologi mm.

Den andra kursen var Byggnadsvård 7.5 hp vid Växjö universitet, den var väl sådär, men det kanske beror på att jag hade ganska mycket kunskaper redan innan, så det blev lite repitition. Några matnyttiga kunskaper fick jag dock bla en riktigt bra föreläsning om kalkputs. Föreläsare var Kristin Balksten som skrivit en avhandling om kalkputs och arbetar med byggnadsvård se hemsida för mer info: http://www.balksten.com/index.html Där fick vi bla lära oss att kalkputs ska vara som modellera i konsistensen när man putsar, inte blött som man blandar cement. Mycket gammal kunskap om olika byggtekniker har gått förlorad när byggandet blev industri under modernismen, bla om kalkputs.