lördag 13 februari 2010

Permakultur

På begäran tänkte jag nu skriva ett inlägg om permakultur. Ordet står för PERMAnent (hållbart) AgriCULTURE (jordbruk). Permakultur myntades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien på 70-talet som en reaktion industri jordbruket som kan förstöra en känslig jord inom något tiotal år. I permakulturen arbetar man med platsens förutsättningar, ekologi, energieffektivitet och har ett etiskt förhållningssätt. Man försöker samarbeta med och titta på hur naturen beter sig och försöker efterlikna det. Man kan avläsa en mängd olika saker genom att titta på vilka växter som växer där sk signalväxter. Ett exempel; hallon och brännässlor har båda taggar och bränns, dom signalerar "håll dig borta" de är båda väldigt duktiga på att bearbeta jorden så att den blir lucker. Därför låter man dom arbeta ifred och sedan har man en bra jord att plantera andra växter i. Ett annat exempel är samodling där en växt hjälper en annan växt och resultatet kan bli större avkastning, minskade skadedjursangrepp, ge näringsämnen som är bra för andra växter t ex klöver som ger mer kväve i jorden. Läs mer här om samodling http://www.fobo.se/artiklar/vaxtodling/odlingsmetodik/samodling.shtml
Jag hälsade på Karin och Roland som bor på Österlen ( http://www.ecotopia.se/ ) i sommras då de ordnade en dag om permakultur, det var en första inblick i vad permakultur är, det var mycket intressant och lärorikt, och det känns "rätt" att tänka och göra så om man ska odla något. Så nu i år ska jag anmäla mig till en kurs i permakultur, så jag får ännu lite mer kunskap och inspiration till mitt hus och tomt.
Ekologisk odling liknar permakultur i många avseenden med att man strävar efter mångfald, hållbarhet, och en god levnadsmiljö för människor och djur. Kursen "djurhållning i ekologiskt lantbruk" på SLU ( http://www.slu.se/ ) gav mycket kunskap om odling, mångfald och vad man kan ha för nytta av djuren i sitt hushåll. Nu ska det bli spännande att lära sig mer om permakultur.

Det finns en permakultur förening i Sverige om ni vill veta mer eller gå någon kurs deras hemsida är http://www.permakultur.se/

tisdag 2 februari 2010

Lite om byggnadsvård och energieffektivitet

Det verkar dröja ännu en tid innan kommunen ger mig något besked angående förhandsbeskedet, har ändå fått ett kryptiskt utlåtande från miljökontoret som varken jag eller handläggaren på stadsbyggnadskontoret kan tyda. Så jag tänkte passa på och dela med mig lite av vad vi fick lära oss på kursen Bärkraftigt byggande och boende. Tittade igenom anteckningarna därifrån här om dagen och hittade bl a det här:

Vad ska man i första hand fixa/byta ut på huset för att spara energi och uppvärmningskostnader:
 1. Öka pannans (uppvärmningskällans) verkningsgrad
 2. Skaffa en termostat som styr när uppvärmning och ventilation behövs
 3. Täta fönster med tätningslister, man kan även behöva se över drevningen runt fönsterkarmen på äldre hus. Obs! använd ej fogskum (bland det giftigaste man kan använda) eller mineralull (glasfibrer och andra ohälsosamma emmissioner kommer in i inomhusluften, inte så trevligt kanske).
 4. Isolera vindsbjälklaget (använd självklart cellulosa eller träfiberisolering, dessa klarar av fuktdiffussion och är miljövänliga)
 5. (Fasadisolering), detta hade jag satt inom parentes, då det ändrar husets utseende och karaktär samt att det är svårt att räkna hem den stora kostnaden som det är.
 6. Byte av fönster

Lägg märke till att de två sista sakerna man ska göra är att byta fönster och tillägsisolera fasaden, båda är stora investeringar, men som många företag gör mycket reklam för. Detta leder mig in på en annan sak som det görs mycket reklam för, byte av kök - kasta ut det gammla och in med ett nytt. är det verkligen så smart att riva ut fullt fungerande kök för att få ett nytt och modernt? Måla om (med en miljövänlig färg typ linoljefärg), byt ut trasigt, ev. sätta en sockel under gamla låga skåp är saker man kan göra istället för att byta ut allt, det tjänar både du och miljön på.

Intressanta saker om el är att i ett hushåll förbrukar vi ca 500-700 kwh el/år på apparater (TV, dator, dekoder, telefon) som står i stand by läge (uppmätt av studenter på Högskolan Dalarna). Ett tips är att använda skarvdosor med strömbrytare så när man tittat klart på TV/dator så stänger man av där och alla apparater är avstängda. Måste bara nämna att en plasma TV drar 200 kw/h när den används.

Och nu till lite byggnadsvård:

 • Begränsa ingreppen och bevara det som fungerar
 • Sträva efter att tillgodose nya funktionella krav med utnyttjande av husets naturliga möjligheter.
 • Anpassa alla åtgärder till byggnaden
 • Sträva efter lösningar som stämmer överrens med byggnadens gestaltning och tekniska utförande både i helhet och detaljer.
 • Välj material och lösningar som medger ett upprepat underhåll och som kan bytas ut eller förnyas i framtiden utan stora ingrepp.
 • Försök att göra åtgärder reversibla, så att framtida ägare har möjlighet att återställa till ursprungligt skick om de önskar.